byggvaror konsult

Byggvaror

Våra tjänster

  • Utformning av byggvarudeklarationer.
  • Bedömning av om produkterna uppfyller egenskapskriterierna för BASTA eller BETA (www.bastaonline.se).
  • Bedömning av byggprodukter och ansökan till databaser för byggvaror, t.ex. Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Husproduktportalen hos Svanen  etc.
  • Säkerhetsdatablad samt klassificering och märkning.
  • Bedömning av arbetsmiljö vid användning av byggprodukter.

Kontakta

Barbro Ingemarsson
070-315 09 58
barbro.ingemarsson@advocotox.se