Image

Produkt- och Kemikaliesäkerhet – Miljö & Hälsa

AdvocoTox AB erbjuder konsulttjänster till företag som tillverkar, importerar, distribuerar, använder och/eller säljer följande typer av produkter:

  • Biocidprodukter – Ansökningar om godkännande av biocidprodukter (nationella och EU-ansökningar), Utredning av olika regulatoriska frågeställningar
  • Kemiska produkter – Upprättande av Säkerhetsdatablad, Klassificering och märkning, Framtagande av arbetsmiljöplan, Tredjepartsmärkning
  • Kosmetiska produkter – Säkerhetsbedömning och märkning av kosmetiska och hygieniska produkter, Tredjepartsmärkning
  • Läkemedel – Non-clinical overview, Miljöriskbedömning
  • Medicintekniska produkter – Riskbedömning och registrering av produkter
  • Byggvaror – Bedömning av produkter, Byggvarudeklarationer (BVD), Anmälan till databaser för byggprodukter etc.

 

Vi kan även hjälpa er med följande tjänster:

  • Utarbetning av teststrategier
  • Förmedling av laboratorier som utför in vitro-toxicitetstestning, mikrobiologisk testning, kemiska analyser etc.