Om AdvocoTox

Om AdvocoTox

AdvocoTox AB bedriver konsultverksamhet rörande kemikalie- och produktsäkerhet. Vi hjälper företag som tillverkar, importerar, använder och/eller säljer olika typer av kemiska produkter eller varor att uppfylla de lagkrav som finns för de olika produkttyperna.

Företaget ägs och drivs av Cecilia Clemedson och Barbro Ingemarsson sedan juni 2009. Både Barbro och Cecilia är disputerade och har var och en mer än 25 års erfarenhet av risk- och säkerhetsbedömningar av olika typer av kemiska produkter.

AdvocoTox AB har ett stort nätverk av konsulter och forskare med olika kompetenser som vi samarbetar med i olika uppdrag och projekt (se våra samarbetspartners). Vi är medlemmar av Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker.

Våra konsulter

Barbro Ingemarsson

Barbro Ingemarsson

Specialområden                         

  • ansökningar om godkännande av biocidprodukter
  • miljöriskbedömningar av läkemedel
  • Säkerhetsdatablad, klassificering och märkning
  • märkning och bedömningar av kosmetiska och hygieniska produkter
  • byggvarudeklarationer, ansökan till byggvarudatabaser

barbro.ingemarsson@advocotox.se

+46 70 315 09 58

Cecilia Clemedson

Image

Specialområden

  • ansökningar om godkännande av biocidprodukter
  • märkning och säkerhetsbedömning av kosmetiska och hygieniska produkter
  • toxikologiska bedömningar, non-clinical overview etc.
  • framtagande av arbetsmiljöplan
  • in vitro-metoder för toxikologisk testning

cecilia.clemedson@advocotox.se

+46 70 601 91 89