konsult Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 gäller för alla kosmetiska och hygieniska produkter, både de som tillverkas i EU och de som importeras in till EU. AdvocoTox hjälper tillverkare, importörer och distributörer att uppfylla kraven i Kosmetikaförordningen.

Vi kan fungera som din externa resurs för regulatoriska frågeställningar.

Våra tjänster

Kosmetikaförordningen

 • Säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter (CPSR – Cosmetic Product Safety Report) i enlighet med Kosmetikaförordningen.
 • Upprättande och kvalitetssäkring av Produktinformationsdokument (PID).
 • Genomgång av ingredienslistor.
 • Märkning av produkter.
 • Produktanmälan till EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister CPNP.

Övrigt

 • Ansökan om tredjepartsmärkning, t.ex. Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman etc.
 • Miljöutvärdering av ingredienser och produkter.
 • Rådgivning om God Tillverkningssed (GMP).

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

 • Mikrobiologisk testning
 • Kemiska analyser
 • In vitro-testning

Kontakta

Cecilia Clemedson
070-601 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se