konsult Läkemedel

Läkemedel

Våra tjänster

Non-clinical overview

  • En omfattande toxikologisk utredning innefattande litteratursökning, studier av originallitteratur, värdering av utförda toxikologiska tester, sammanställning av underlag etc. inför godkännande av läkemedel.

Miljöriskbedömning

  • En ekotoxikologisk utredning innefattande litteratursökning, studier av originallitteratur, värdering av utförda ekotoxikologiska tester etc. inför godkännande av läkemedel.

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

  • Ekotoxikologisk testning och miljögiftsundersökningar
  • Kemiska analyser
  • Mikrobiologisk testning

Kontakta

Cecilia Clemedson
070-601 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se