Kontakt

Kontakt

Huvudkontor
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr
182 31 Danderyd

Image

Barbro Ingemarsson, Ph.D.

Mobil: 070—315 09 58
E-post: barbro.ingemarsson@advocotox.se

Kontakta Barbro Ingemarsson för tjänsterna

 

  • Biocidprodukter
  • Kemiska produkter
  • Byggvaror

Cecilia Clemedson, Ph.D.

Mobil: 070—601 91 89
E-post: cecilia.clemedson@advocotox.se

Kontakta Cecilia Clemedson för tjänsterna

 

  • Läkemedel
  • Kosmetiska och hygieniska produkter
  • In vitro-tester
  • Medicintekniska produkter
  • Toxikologiska- och ekotoxikologiska bedömningar