konsult medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter

Våra tjänster

  • Rådgivning och tolkning av biokompabilitetsstudier
  • Klassificering i enlighet med Förordningen om Medicintekniska produkter
  • Rådgivning och vägledning i samband med CE-märkning
  • Ansökan om registrering av klass I-produkter till Läkemedelsverket.
  • Riskbedömning utifrån ingående kemiska substanser, vilka identifierats i produkten

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

  • Ekotoxikologisk testning
  • Kemiska analyser
  • Mikrobiologisk testning
  • In vitro-testning

Kontakta

Cecilia Clemedson
070-601 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se