konsult kemiska produkter

Kemiska produkter

Våra tjänster

Reach och CLP

Assistera tillverkare, importörer, distributörer och nedströmsanvändare att uppfylla bestämmelserna i Reach (1907/2006) och annan tillämplig nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning:

 • Klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar enligt CLP 1272/2008/EG.
 • Upprättande av Säkerhetsdatablad på alla EU-språk samt norska.
 • Anmälan till Produktregister.
 • Utformning av exponeringsscenarier.
 • Read-across för att bedöma toxicitet hos kemiska ämnen.

Övrigt

Vi kan fungera som din externa resurs för regulatoriska frågeställningar.

 • Toxikologisk och ekotoxikologisk utvärdering av ämnen, beredningar, ersättningskemikalier etc.
 • Arbetsmiljörelaterade problem och frågeställningar, t.ex. vid framtagande av arbetsmiljöplan.
 • Ansökan om tredjepartsmärkning, t.ex. Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman etc.

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

 • Ekotoxikologisk testning och miljögiftsundersökningar
 • Kemiska analyser
 • Mikrobiologisk testning
 • In vitro-testning

Kontakta

Barbro Ingemarsson
070-315 09 58
barbro.ingemarsson@advocotox.se